Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXVIII Sesja Rady Miasta - 25 lutego 2020 r., godz. 15:00

 

XXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,

25 lutego 2020 r., o godz. 15.00

w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

 

1.Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 320.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 321.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 319.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - druk nr 322.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski - druk nr 323.

10.Informacja o sytuacji finansowej i strategii rozwoju spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu - dyskusja.

11.Informacja na temat wdrożenia „Karty Nowosądeczanina” - dyskusja.

12.Informacja i debata na temat przebiegu połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 - tzw. Mostu Południowego w Nowym Sączu.

13.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

14.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

15.Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2020-02-18 15:41:26