Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

Komunikat dot. wznowienia III części XXVIII Sesji RM

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, iż wznowienie XXVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza nastąpi 20 kwietnia 2020 r., o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Ponadto informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Natomiast nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

 

 

Autor: -
Dodano: 2020-04-17 13:40:26