BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXXIII Sesja Rady Miasta - 17 sierpnia 2020 r., godz. 15:00

XXXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w poniedziałek,

17 sierpnia 2020 r., o godz. 15.00

w zdalnym trybie obradowania

 

Zaproszenie na sesję RM - 17 sierpnia 2020r.pdf

 

Porządek obrad sesji RM - 17 sierpnia 2020r.pdf

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Informacja Prezydenta o istotnych sprawach bieżących.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - projekt - nr 411 - dot. zm. wpf.pdf.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - projekt - nr 412 - dot. zm. budżet.pdf.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze Miasta Nowego Sącza – projekt - nr 413 - dot. nadania nazwy rondu.pdf.

7. Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2020-08-14 14:01:21