BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXXIV Sesja Rady Miasta - 15 września 2020 r., godz. 14:00

 
 XXXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
15 września 2020 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania
 
 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Dunajec w ciągu DK28 w Nowym Sączu na odcinku pomiędzy rondem Św. Jana Pawła II a rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora - druk nr 414.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 427.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nowo powstałemu rondu u zbiegu ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej nazwy imienia Carla Mengera - druk nr 429.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Grodzkiej, Jagiellońskiej i Św. Kunegundy imienia „Prof. Mariana Mordarskiego” - druk nr 430.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie - druk nr 431.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 425.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 426.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 428.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 417.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 418.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 419.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 420.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 421.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony - druk nr 422.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - druk nr 423. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów - druk nr 415.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293259 K stanowiącej ulicę Podwale w Nowym Sączu - druk nr 416.

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu - druk nr 424.

23.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

24.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

25.Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2020-09-08 14:50:11