BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza nadany został Zarządzeniem Nr 10/2006/V Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Nowego Sącza. Wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza:

 

  • Zarządzenie Nr 25/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 60/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 4/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 83/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 185/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 451/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 425/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 81/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 181/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 230/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 19/2011  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 203/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 291/2013  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 012/2014  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 067/2014  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 043/2015  Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 170/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 475/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 199/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 154/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 379/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza;
  • Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza.
  • Zarządzenie Nr 283/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Zarządzenie Nr 625/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Zarządzenie Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Zarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • Zarządzenie Nr 243/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza.
  • Zarządzenie Nr 443/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

 

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza stanowi Zarządzenie Nr 443/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza