Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Sekretarz Miasta

Piotr Lachowicz

 

Sekretarz Miasta Piotr Lachowicz

 
   Sekretarz Miasta Piotr Lachowicz jest absolwentem studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Produkcji) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego na Politechnice Krakowskiej.

   W 2009 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

  W latach 1999-2006 był dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych oraz sekretarzem Nowego Sącza.

 

  Od 2007 do 2019 roku był sekretarzem gminy Podegrodzie. W latach 2006-2018 pełnił funkcje radnego Rady Miasta Nowego Sącza, a w 2018 roku został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

 

 

    Jest autorem i współautorem publikowanych artykułów naukowych i monografii poruszających m. in. tematykę współczesnych koncepcji pomiaru wartości kapitału intelektualnego oraz ich wpływu na proces ustalania płac pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ochrony wiedzy w polskich organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej oraz budowania kapitału relacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Interesuje się też historią, muzyką, motoryzacją i  sportem.