Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


English

Nowy Sącz ma potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu


Nowy Sącz uplasował się na 5. pozycji w rankingu potencjału 35 miast średnich dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D) oraz na 3. pozycji pod kątem zasobów kapitału ludzkiego dla tego typu usług.

Badanie atrakcyjności miast średnich na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wykonał Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Efektem badania było 35 kompleksowych portretów średnich miast.

Do analizy wybrano miejscowości liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. W konsekwencji 35 miast, wśród nich Nowy Sącz, zostało objętych diagnozą atrakcyjności inwestycyjnej.

Miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu i mogą konkurować z metropoliami o pozyskanie inwestorów.
Zespół ABSL ocenił jakie są dostępne zasoby kadrowe miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie i jakie znają oni języki, jaka jest dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz jakie są koszty pracy.

Najwyżej ocenione miasta to: Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła. Charakteryzują się one ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Diagnoza – czynniki atrakcyjności Nowego Sącza dla BPO/SSC/IT/R&D

  • duże zasoby kapitału ludzkiego odpowiadającego profilowi oczekiwanemu przez inwestorów z branży,
  • duża liczba studiujących osób, w porównaniu z innymi ośrodkami subregionalnymi - ponad 5 tys. studentów,
  • wysoka zdolność miejscowych uczelni do współpracy z biznesem,
  • wysoki poziom szkolnictwa średniego,
  • duża na tle innych ośrodków subregionalnych liczba bezrobotnych za znajomością języka angielskiego lub niemieckiego,
  • duża podaż (niewykorzystanej) powierzchni biurowej wysokiej klasy,
  • otwartość władz miasta na perspektywy wynikające z rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Głównymi przewagami miasta dla sektora nowoczesnych usług biznesowych są: niższe koszty prowadzenia działalności (przede wszystkim koszt wynajmu powierzchni biurowej oraz oczekiwania płacowe pracowników) oraz niższa rotacja kadry.

Nowy Sącz to miasto o jednym z najwyższych wartości syntetycznego wskaźnika potencjału średnich miast dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D.