BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Nowym Sączu

 

Dla mieszkańców powiatów: m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego.
 

Adres:
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Informacja o dostępności lokalizacji
 

Telefony do konsultantów:
Tel. (12) 616 03 71
Tel. (12) 616 03 72
Tel. (12) 616 03 73
 

Adres e-mail:
fem_nowysacz@umwm.pl
 

Godziny pracy punktu:
pn. 8:00 - 18:00,
wt.-pt. 8:00 - 16:00

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


•    stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
•    występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
•    działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
•    występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
•    informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
•    występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników;
•     wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
•     informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski;
•     bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
•     zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.
Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:
•     opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
•     pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
•     współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
•     działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik działa tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.
 


Terenowe Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
w Krakowie
 

Adres:
ul. Kanonicza 11
31-002 Kraków
 

tel.: +48 721 721 930
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
www.rzecznikmsp.gov.pl