BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Wynajem powierzchni

 

Najem pomieszczeń biurowych, magazynowo-produkcyjnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność do 24 miesięcy oraz osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą nająć powierzchnie biurowe, usługowe, produkcyjne lub magazynowe w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, po cenach niższych od cen rynkowych do czasu wyinkubowania - nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach od 5 zł do 10 zł netto za 1m2 w zależności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w Inkubatorze:

  • pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 18 m2 z dostępem do sieci internet,
  • pomieszczenia magazynowo - produkcyjne o powierzchni od 30 do 600 m2.

 

Plik do pobrania:

Regulamin Organizacyjny Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (pdf)

 

      Więcej informacji:
      Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

      ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
      tel. 18 442 35 68, 442 35 69
      ekuba@inkubator.nowysacz.pl
      www.inkubator.nowysacz.pl                                                                                                                                       

                                                                                                    wróć

 

Najem sali konferencyjnej

Najem sali konferencyjnej o powierzchni 140 m2, ilość miejsc - 50, do wykorzystania: projektor multimedialny, rzutnik, flipczart, cena - 150,00 zł za dzień (w razie potrzeby Inkubator udziela pomocy w zakresie organizacji szkoleń, konferencji).

Więcej informacji:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 35 68, 442 35 69
ekuba@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl 

Przetargi na najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony następujących lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przy:

•    al. Batorego 81 o pow. 62,89 m²
•    ul. Lwowskiej 12-14 o pow. 36,28 m²
•    ul. Lwowskiej 12-14 o pow. 41,12 m²


Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.nowysacz.pl/gospodarka-mieniem/23075


                                                                                                                                  wróć