Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Skład osobowy

Zegzda Leszek
Dane podstawowe:

Dyżur: w pierwszą środę każdego miesiąca w Instytucie Europa Karpat, przy ul. Narutowicza 9a, w godzinach od 13:00 do 14:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Rady Miasta pod numerem telefonu: 18 44 86 540.

Dane dodatkowe: -