Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Spotkania opłatkowe z mieszkańcami

"Dąbrówka przyśpiesza" i pamięta o swoich seniorach

Zarząd osiedla Dąbrówka, na czele którego stoi Michał Kądziołka - radny Rady Miasta Nowego Sącza, zaprosił seniorów na tradycyjne spotkanie noworoczne, który odbyło się pod hasłem "Dąbrówka przyśpiesza". Życzenia mieszkańcom złożył zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech oraz przewodniczący Rady Miasta Janusz Kwiatkowski. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ulicy Piramowicza.
 

Ważnym akcentem tradycyjnego spotkania opłatkowego było wręczenie symbolicznych statuetek "Serce Dąbrówki" dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się w poprzednim roku do rozwoju osiedla i jego mieszkańców. Tegoroczną nagrodę otrzymał zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Wojciech Piech.
 

 
 

- Serce Dąbrówki bije mocno. Tutaj czuje się ducha wspólnoty. To jest zasługa mieszkańców osiedla i tego, że jesteście dla siebie dobrymi sąsiadami. Współpracujecie też z zarządem osiedla, a oni wykazują konstruktywną gotowość do współpracy z radnymi i władzami miasta – mówił Wojciech Piech podczas odbierania statuetki „Serce Dąbrówki”. Złożył on także życzenia noworoczne seniorom osiedla. - Życzę państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2018 roku. Każdy z nas wiąże z nowym rokiem jakieś nadzieje. Życzę, żeby te nadzieje się spełniły, a wasze marzenia i plany się zrealizowały.
 

Z okazji tegorocznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zarząd osiedla z inicjatywy proboszcza parafii świętego Rocha księdza Józefa Janasa, postanowił w szczególny sposób uhonorować obecnego na spotkaniu żołnierza wyklętego – 93-letniego Józefa Stojka który po II wojnie światowej nie złożył broni, walcząc w podziemiu przeciwko władzy ludowej rządzącej z nadania sowieckiego. Dla niego odśpiewano „Sto lat”, otrzymał także bukiet kwiatów.
 


 

Ksiądz Józef Janas zwrócił się do seniorów – sam uważając się już za seniora i stałego mieszkańca osiedla Dąbrówka, ponieważ jak zaznaczył od ponad trzydziestu jest duszpasterzem w tamtejszej parafii, składając im życzenia noworoczne. – Dużo radości, dużo optymizmu i zdrowia. Niech szczęśliwy będzie 2018 rok, bogaty w ducha i bogaty w dobro.  
 

Do udziału w spotkaniu zaproszono trzystu seniorów - mieszkańców osiedla Dąbrówka, którzy zostali ugoszczeni przez zarząd osiedla świątecznym obiadem. Każdy z obecnych otrzymał też paczkę żywnościową. Wśród obecnych rozlosowano nagrody - sprzęt i urządzenia AGD.
 

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbały dzieci z Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych nr 9, które pod okiem swoich nauczycieli przygotowały przedstawienie świąteczne.
 

 [POBIERZ ZDJĘCIA]

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Autor: Monika Zagórowska
Dodano: 2018-01-22 12:14:02