Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Spotkania opłatkowe z mieszkańcami


15863

Spotkanie opłatkowe w Bajce

2017-01-19

W serii spotkań opłatkowych organizowanych przez zarządy nowosądeckich osiedli nie zabrakło osiedla Westerplatte. Spotkanie odbyło się 18 stycznia w klubie Bajka. Gościem spotkania był zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Rolę gospodarzy pełnili przewodniczący Zarządu Osiedla Jan Pancerz i jego zastępca Stanisław Mężyk.


15862

"Życzę abyśmy znaleźli swoje Betlejem" - noworoczne spotkanie na osiedlu Millenium

2017-01-18

We wtorek (17 stycznia) w klasztorze sióstr Niepokalanek odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe seniorów osiedla Millenium. Życzenia w imieniu władz miasta złożyli zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż oraz przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia jasełkowego, przygotowanego przez uczennice Zespołu Szkół Sióstr


15854

Działacze PTTK połamali się opłatkiem

2017-01-18

Działacze, przewodnicy i zaproszeni goście spotkali się w siedzibie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu na tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym.


15839

Życzenia noworoczne dla mieszkańców osiedla Biegonice

2017-01-16

W Domu Kultury im. Eugeniusza Kądziołki w Biegonicach odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców osiedla. Organizatorami spotkania był zarząd osiedla oraz Ochotnicza Straż Pożarna Biegonice. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli prezydent Ryszard Nowak, zastępca prezydenta Wojciech Piech, przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, radni miejscy Michał Kądzi


15834

Seniorzy osiedla Piątkowa połamali się opłatkiem

2017-01-15

W sobotę (14 stycznia) Miasteczku Galicyjskim odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie seniorów osiedla Piątkowa. Życzenia w imieniu władz miasta złożył prezydent Ryszard Nowak, któremu towarzyszyli wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka oraz radni miejscy Teresa Krzak i Przemysław Gawłowski. Spotkanie poprowadził przewodniczący zarządu osiedla


15831

Opłatkowe spotkanie seniorów osiedla Helena

2017-01-15

W klubie sportowym na osiedlu Helena odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, zorganizowane przez przewodniczącego osiedla Tadeusza Potoczka oraz członków zarządu Marka Kiełbasę, Krystynę Stefańską, Marię Marmol i Marzenę Czoch. W spotkaniu z seniorami uczestniczył zastępca prezydenta Wojciech Piech oraz radny miejski Janusz Kwiatkowski.


15827

Noworoczne spotkanie osiedla Gołąbkowice

2017-01-13

Seniorzy osiedla Gołąbkowice spotkali się na tradycyjnym opłatku aby przekazać sobie noworoczne życzenia i wspólnie kolędować z grupą "Cudoki Szuroki" z Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich uczestników spotkania powitał gospodarz wydarzenia, przewodniczący zarządu osiedla Antoni Rączkowski, a życzenia w imieniu władz miasta przekazał zastępca prezydenta


15826

Os. Kilińskiego: Życzenia i wspólne kolędowanie z "Promyczkami Dobra"

2017-01-13

W czwartek (12 stycznia) odbyło się noworoczne spotkanie mieszkańców osiedla Kilińskiego. Życzenia w imieniu władz miasta złożyli zastępca prezydenta Wojciech Piech oraz przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor. O wyjątkowy klimat zadbał ks. Andrzej Mulka wraz z zespołem "Promyczki Dobra", a gospodarzem wydarzenia była przewodnicząca Zarządu


15816

Opłatek u Kresowiaków

2017-01-13

Z udziałem zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha w domu zakonnym Ojców Jezuitów przy ulicy Piotra Skargi odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.


15812

Prezydent na spotkaniu noworocznym Sandecji

2017-01-12

Prezydent Ryszard Nowak złożył noworoczne życzenia zarządowi i piłkarzom Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. Spotkanie noworoczne było okazją do omówienia dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość.