Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/600/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/591/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/587/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: absolutorium dla Zarządu Miasta za rok 2001.

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/588/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002.

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/589/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/590/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/592/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: ustanowienia użytkowania nieruchomości

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/593/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 23"

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/594/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: odwołania Pani Barbary Golonka ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/595/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. Morawskiego 2.

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/596/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/597/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/598/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/599/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną

2002-04-30
Uchwała Nr LXII/601/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie: podjęcia inwestycji w zakresie uzbrojenia w sieć kanalizacyjną