Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/866/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: uznania inwestycji "Miasteczko Multimedialne - Park Naukowo-Technologiczny Nowej Generacji" realizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu - NLU w ......

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/867/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/868/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/869/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/870/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/871/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/872/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/873/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/874/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/875/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/876/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/877/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/878/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 ......

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/879/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 ........

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/880/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na prowadzenie ....

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/881/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego ....

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/882/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania ......

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/883/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację I etapu zadania ....

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/884/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/519/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na ....

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/885/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zatwierdzenia programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2006 - 2010.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/886/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.