Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/887/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/892/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/888/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" na terenie gminy Nowy Sącz.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/893/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/900/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: określenia na 2007 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/904/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/906/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz -41".

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/910/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/907/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/889/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/894/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/897/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/901/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2006 w związku z realizacją ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/905/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LX/732/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/909/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację Projektu „Program stypendialny dla ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/890/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/895/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/898/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/902/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/891/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/896/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/899/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/903/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/911/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/912/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: przekazania składników majątkowych Spółce "Sądeckie Wodociągi".

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/913/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza status: NIEOBOWIĄZUJĄCA