Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II Uroczysta Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-12-06
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2006-12-06
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

2006-12-06
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia liczby członków komisji rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/16/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/17/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/18/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/19/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-06
Uchwała Nr II/20/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.