Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/602/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/604/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr LVII/533/2001 z dnia 28 grudnia 20021r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/605/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków PFRON ...

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/606/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Nowym Sączu przy ul. Armii Krajowej 19

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/609/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/610/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Krystyną Uczkiewicz

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/603/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/607/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowego Sącza

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/608/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie miasta Nowego Sącza