Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

IV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-12-29
Uchwała Nr IV/52/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Nowego Sącza.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/45/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/47/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/49/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2006-12-29
Uchwała Nr III/44/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/44/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/46/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/48/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/50/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/51/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/53/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/54/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXII/748/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON ...

2006-12-29
Uchwała Nr IV/55/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.