Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

V Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-01-23
Uchwała Nr V/64/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2007-01-23
Uchwała Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2007-01-23
Uchwała Nr V/57/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2007-01-23
Uchwała Nr V/56/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

2007-01-23
Uchwała Nr V/59/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienioną Uchwałą Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza ...

2007-01-23
Uchwała Nr V/60/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza ....

2007-01-23
Uchwała Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 31".

2007-01-23
Uchwała Nr V/62/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zgłoszenia kandydata do Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza.

2007-01-23
Uchwała Nr V/63/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2007-01-23
Uchwała Nr V/65/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2007-01-23
Uchwała Nr V/66/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Nowego Sącza.