Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-02-20
Uchwała Nr VI/ 67/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2007-02-20
Uchwała Nr VI/68/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu ...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/69/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmiany trybu ustalania opłat za usługi składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych ...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/70/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą ułamkowej części budynku i oddaniem ...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/71/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2007-02-20
Uchwała Nr VI/72/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów oczyszczania ...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/73/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2007-02-20
Uchwała Nr VI/74/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2007-02-20
Uchwała Nr VI/75/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXII/912/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r dotyczącej przekazania składników majątkowych Spółce Sądeckie...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/76/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/64/2007 Rady Miasta Nowego Sączu z dnia 23 stycznia 2007 r.

2007-02-20
Uchwała Nr VI/77/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”