BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

VIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/86/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/88/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/87/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/92/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności opłaty skarbowej dla inkasentów opłaty skarbowej

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/91/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Miasta Nowego Sącza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/90/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Miasta Nowego Sącza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/93/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym ...

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/94/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/89/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2006

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/95/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr LV/681/2005 ...

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/96/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku ...

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/99/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/98/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-42"

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/100/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-7"

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/102/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację międzygminnego "Porozumienia Inwestycyjnego", związanego z przygotowywaną inwestycją ...

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/101/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-29 - Śródmieście"

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia wraz z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia opłat ...

2007-04-24
Uchwała Nr VIII/85/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007