Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XII sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-06-28
Uchwała Nr XII/159/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/161/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: rozwiązania "Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego" Spółka z o.o. w Nowym Sączu

2007-06-28
Uchwała Nr XII/163/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód na terenie miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/160/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-28
Uchwała Nr XII/162/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania ...

2007-06-28
Uchwała Nr XII/164/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed terminem

2007-06-28
Uchwała Nr XII/175/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

2007-06-28
Uchwała Nr XII/176/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: desygnowania przedstawiciela Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec

2007-06-28
Uchwała Nr XII/172/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/173/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/174/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/165/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/177/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do ...

2007-06-28
Uchwała Nr XII/166/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/167/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/168/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/169/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/170/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2007-06-28
Uchwała Nr XII/171/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza