Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/611/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/612/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie finansowania budowy "Rozkładanego lodowiska rekreacyjnego - ślizgawki" na terenie przyległym do pływalni

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/613/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/614/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: nadania Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza regulaminu organizacyjnego.

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/615/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XVIII/167/99 z dnia 12 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/616/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/377/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych stanowiących placówki ...

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/617/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/618/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/619/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/620/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „NOWY SĄCZ – 24”

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/621/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: zabezpieczenia spłaty pożyczki

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/622/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Nowego Sącza umowy dotacji w ramach programu ‘’Odbudowa 2001’’

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/623/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Nowego Sącza umowy dotacji w ramach programu ‘’Odbudowa 2001’’

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/624/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: przystąpienia do utworzenia spółki akcyjnej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/625/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.