Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XIV sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/184/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem zadań...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/183/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/197/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej przez administrację samorządową

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/187/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/189/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/190/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/191/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/192/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu niepieniężnego do Spółki...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/193/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2007 ...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/194/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/185/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem ...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007