BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XVII sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/216/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/219/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/220/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/221/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia na 2008 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/218/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/214/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/223/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części budynku i oddaniem we współużytkowanie ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/224/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/215/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/222/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie podjęcia zobowiązania ...