Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/250/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/249/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Stary Sącz zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/246/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/247/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Korzenna zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Nawojowa zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/244/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: nawiązania współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National - Louis University w Nowym Sączu w zakresie promocji Miasta Nowego Sącza ....

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/251/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/252/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/253/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/254/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2008 -2010