Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/261/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" na lata 2008-2012

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/262/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2008 na wykonywanie usługi pn. "Utrzymanie..

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/263/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia wys. sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające r. budz. 2008 w związku z koniecznością ogłoszenia usługi "Remont...

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/264/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych...

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/266/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia spraw związanych z ustalaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/265/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007r w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół ....

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/267/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.