Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/268/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Miasta Nowego Sącza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/269/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Miasta Nowego Sącza do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/270/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego ...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/272/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 32" (10 MB)

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/279/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/280/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/276/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/277/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 w związku z ...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/278/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/273/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/274/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/275/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/281/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/287/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/282/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2007 rok.

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/283/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2012

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/284/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/285/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/271/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych [...] - uchwała straciła moc