Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/295/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku firmy GALERIA SĄDECKA - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/296/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/297/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/298/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/78/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 ...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/299/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/83/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/301/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2001 Rady Miasta ...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/302/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, V/59/2007,

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/303/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/300/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/503/2005 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych...