Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/356/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/363/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/359/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 24 080 zł.

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/360/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania ...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/361/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/362/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z ewentualnym zwrotem kwoty dotacji przyznanej Miastu Nowy Sącz...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/371/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2008-2011 projektu pn. "Biznes po Sądecku"

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/366/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/367/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/364/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na upoważnienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/365/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/368/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka ulicy Kościuszki - od ul. Ogrodowej do wału na rzece Dunajec - w Nowym Sączu...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/369/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/370/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn. "Zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu"