BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

XXXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/391/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/392/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 43" (2,75 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/396/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 7" (2,61 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/397/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 33" (5,14 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/398/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 35" (6,80 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/402/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/403/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 25 000 zł

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/405/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2008 na wydatki związane z realizację...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/407/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/406/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z okresowymi...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/409/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXX/374/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/408/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIX/360/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/411/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do załatwiania spraw dłużników alimentacyjnych

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/410/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/413/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 w związku z ogłoszeniem...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/415/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2008...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/416/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uznania Spółki "Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Spółka z o.o w likwidacji" w Nowym Sączu za zlikwidowaną

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/418/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/417/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/399/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 45" (1,17 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów w ramach projektu: "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/393/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/412/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/400/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 31"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/390/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/394/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 30" (2,25 MB)