Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/635/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/632/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu .

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/633/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie.

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/634/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, której sprzedaż następuje na rzecz dzierżawcy i którą zabudowano ....

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/637/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-12&

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/638/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-12&

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/639/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz-12&

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/641/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz-12&

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/643/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza .

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/644/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: sprostowania błędu w Uchwale Nr LXIV/604/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr LVII/533/2001 z dnia 28 grudnia 2001r

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/636/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-12"

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/642/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/640/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-12"