Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/444/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/442/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: poparcia inicjatywy budowy stacjonarnego hospicjum w Nowym Sączu

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/443/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: "Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020"

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/447/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/448/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON...

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/450/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ...

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/449/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13"

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/441/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"