Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/468/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/467/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/472/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/473/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/475/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/465/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/466/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/469/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany imienia Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu.

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/470/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Zenona Adama Remiego szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/471/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/474/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości