Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/482/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/483/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-50"

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/484/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta N.S. może samodzielnie zaciągać zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ...

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/485/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/486/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/488/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/489/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/490/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na przekazanie Osiedlu Centrum w ramach zwykłego zarządu nad mieniem komunalnym budynku przy Alei Wolności 39 A

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/478/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 080 zł

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/476/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/477/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/479/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/480/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XXXVI/430/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu ..

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/487/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości