Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/647/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/645/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/646/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/649/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LXIV/605/2002 z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz plan

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/650/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LVII/593/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/651/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/653/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/654/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę odrębnej własności lokalu i zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/655/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i na oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości ...

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/656/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w dzierżawę.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/657/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie finansowania modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Wyspiańskiego 13 w Nowym Sączu na potrzeby „Nowosądec

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/658/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/659/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta ..

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/660/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/661/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/662/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/663/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/664/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/665/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 8

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/666/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/667/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/668/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/669/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/670/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie finansowania budowy „Stan surowy zamknięty z przyłączami budynku wielorodzinnego ...

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/671/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” inwestycji pn..: „Modernizacja toru kajakowego - Wietrznice wraz z

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/672/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorstw.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/673/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 1999 r.

2002-10-08
Uchwała Nr LXVII/652/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny