Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/510/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007, (...)

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/509/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/499/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: przekazania Sądowi odpowiedzi na skargę

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/501/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/505/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/508/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian statutu Urzędu Miasta Nowego Sącza

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/507/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009 - 2015 dla Miasta Nowego Sącza"

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/506/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/497/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2008

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r., w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/504/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/421/2008 z dnia 10 listopada 2008 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu Stypendia (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/496/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza"

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/500/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: przekazania skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXII/271/2008 r. (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/498/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009