Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/521/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009 na wydatki związane z realizacją umowy ...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/512/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/514/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2008

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/516/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/515/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/518/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/519/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń „SKATE–PARKU” zlokalizowanego przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/517/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania finansowe przekraczające rok budżetowy 2009, związane z realizacją ...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/520/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gm. Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spół. Mieszk...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/513/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/524/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięcia poprzez wystawienie weksla

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/526/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-31" przyjętego uchwałą Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/527/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-29 Śródmieście"

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/523/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 01.01.2010 r.-31.12.2012 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/522/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 1.01.2010 r.-31.12.2012 r.