Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-06-15
Uchwała Nr XLIX/528/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia