Niedziela, 01 sierpnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Piotr, Nadzieja, Nadia


Uchwały Rady Miasta

L Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-07-14
Uchwała Nr L/530/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skarg.

2009-07-14
Uchwała Nr L/531/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-07-14
Uchwała Nr L/532/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-07-14
Uchwała Nr L/536/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Nowego Sącza.

2009-07-14
Uchwała Nr L/545/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-8".

2009-07-14
Uchwała Nr L/546/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-35".

2009-07-14
Uchwała Nr L/534/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dofinansowania części wydatków poniesionych przez Miasto Nowy Sącz na realizację projektu Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza”w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu 1...

2009-07-14
Uchwała Nr L/535/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Fundusz Wsparcia Policji - kwoty 30 000 zł.

2009-07-14
Uchwała Nr L/537/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/538/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/539/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/540/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/541/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2009-07-14
Uchwała Nr L/542/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Sącz.

2009-07-14
Uchwała Nr L/529/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza.

2009-07-14
Uchwała Nr L/543/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza lokali socjalnych.

2009-07-14
Uchwała Nr L/544/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

2009-07-14
Uchwała Nr L/533/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.