Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II część - LIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/573/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/571/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/570/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/575/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/572/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/569/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację [...]