BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/623/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/624/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/626/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/625/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/630/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/628/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/632/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązańprzekraczających rok budżetowy na wydatki związane z abonamentem telefonicznym telefonii komórkowej oraz dostępem do bezprzewodowego Internetu dla Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/629/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/633/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/634/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Nowy Sącz.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/635/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/636/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: powierzenia funkcji podmiotu wewnętrznego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/631/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązaniaprzekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania„Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza”.