Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II część - LXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/638/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/637/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/647/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 46”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/646/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/648/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/645/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/640/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/643/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie miasta Nowego Sącza oraz ustalenia nazw ulic i placów na terenie miasta Nowego Sącza, które będą stosowane w systemie teleinformatycznym w formie zbioru PESEL.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/644/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/641/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 43”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/642/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”