Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/670/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/673/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy użytkowania.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/667/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2009.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/672/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „SIŁA” w Nowym Sączu.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/671/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaNowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/669/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/668/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/675/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.