Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/691/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/690/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/692/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/693/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniemłączy dostępowych do sieci Internet.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/696/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.,

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/697/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Kamionka Wielka zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/698/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza lokali socjalnych.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/699/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/700/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrodyw Parku w Zabełczu.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/695/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.