Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

III Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2002-12-12
Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002.

2002-12-12
Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2002-12-12
Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zabezpieczenia gwarancji bankowej.

2002-12-12
Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

2002-12-12
Uchwała Nr III/25/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta ...

2002-12-12
Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2002-12-12
Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2002-12-12
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny.

2002-12-12
Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny.

2002-12-12
Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: podatku od posiadania psów.

2002-12-12
Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2002-12-12
Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2002-12-12
Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości.