Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/706/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z obsługą bankową budżetu miasta Nowego Sącza w latach 2011 - 2015.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/704/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/707/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 na wydatki związane z opłatą roczną za użytkowanie gruntu pokrytego wodą.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/703/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/709/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/711/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.