BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/734/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/735/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/736/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/737/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 37”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/739/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/741/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/742/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą nieruchomości położonej na terenie Miasta Nowego Sącza przy ul. Tłoki o powierzchni 0,15 ha,stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 24 w obrębie 82 - na okres 3 lat.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/755/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Limanowa składnika majątkowego stanowiącego własność Miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/743/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/744/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych w latach 2011 - 2013.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/745/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie: określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/746/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - grupy drzew złożonej z 8 szt. drzew gatunku topola czarna, położonej przy ulicy Ogrodowej w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 198.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/747/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa z grupy drzew - pomnika przyrody położonego w Parku w Zabełczu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/748/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - pojedynczego drzewa gatunku lipa drobnolistna, położonego w ogrodzie przy budynku mieszkalnym przy ul. Botanicznej 6 w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 232.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/749/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody - pojedynczego drzewa gatunku dąb szypułkowy, położonego przy budynku mieszkalnym dawnego Gospodarstwa Rolnego na Falkowej w Nowym Sączu, Nr rejestru Wojewody 226.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/750/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody - drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym przy Alei Wolności 10,Nr rejestru Wojewody 202.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/751/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/752/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/753/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/754/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.