Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II Uroczysta Sesja Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2010-12-06
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/11/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/14/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/17/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/24/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/18/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/19/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/20/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/21/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/23/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza.

2010-12-06
Uchwała Nr II/22/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza.