BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

IV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2010-12-30
Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/38/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/40/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r., oraz Uchwałą Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2010-12-30
Uchwała Nr IV/36/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/37/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/35/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/33/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/34/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/32/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2014.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/39/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.